Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Ίκαρος Μαντούβαλος

Ίκαρος Μαντούβαλος

Ο Ίκαρος Μαντούβαλος είναι επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Αγωγής
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήμια της
Αθήνας και της Βιέννης και απέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου συνέχισε την έρευνά του σε μεταδιδακτορικό επίπεδο.
Από το 2008 διδάσκει Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Ευρώπης στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επίσης έχει διδάξει, στο πλαίσιο προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών μαθημάτων, στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Ιονίου και Θράκης.
Επιπλέον συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα στο Κ.Ε.Μ.Ν.Ε. της Ακαδημίας
Αθηνών, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς καθώς και στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας και της Θράκης (ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση). Έχει πραγματοποιήσει έρευνα σε αρχεία της
Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως της Αυστρίας και της Ουγγαρίας. Συμμετείχε ως
ομιλητής σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ οι δημοσιεύσεις του καλύπτουν
διάφορες όψεις της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας. Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, της
ιστορίας των επιχειρήσεων, της οικογένειας, της μετανάστευσης, της διασποράς και
της αστικής ιστορίας.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ