Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 30€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2021: Τόμος 96ος

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2021: Τόμος 96ος

Προεδρία Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
54,80€
43,84€
20%
άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Ήλεκτρικές και αύτόνομες μεταφορές στην Ελλάδα

ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – Νεκρολογία για το Επίτιμο Μέλος Valery Giscard d’Estaing

ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Άπονομή των Βραβείων της Άκαδημίας Άθη­νών (οίκοθεν). Προκήρυξη του Άριστείου των Ίστορικών και Κοινωνι­κών ‘Επιστημών κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 25ης Μαρτίου 1821

ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Νεκρολογία για τον Άκαδημαϊκό Κωνσταντίνο Κριμπά

ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Νεκρολογία για το ‘Επίτιμο Μέλος της Άκαδημίας Άθηνών Μίκη Θεοδωράκη

ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Έκθεση των Πεπραγμένων της Άκαδημίας Άθηνών κατά το έτος 2021. Άνακοίνωση των τιμητικών διακρίσεων της Άκαδημίας Άθηνών για το έτος 2021

ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – Το Κριτικό Λεξικό της Έλληνικής ‘Επαναστάσεως

ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ‘Η ίδέα της αντίστασης στον εύρω­παϊκό πολιτικό στοχασμό. ‘Ομιλία κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 28ης ‘Οκτωβρίου 1940

ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ‘Η ίστορία της σπουδής των όμηρικών έπών

ΚΟΡΡΕΣ ΜΑΝΟΛΗΣ – ‘Η ανάπτυξη της τηλεγραφίας και ό σηματο­τηλέγραφος των Κυθήρων (με ένα παράρτημα για το σηματωρείον Σκιναρίου  Ζακύνθου)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ – Νεκρολογία για το Άντεπιστέλλον Μέλος της Άκαδημίας Άθηνών Boris Fonkic

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Άναγέννηση του ήπατος και η«κυ­βερνητική  του γενετικού κώδικα. Είσιτήριος λόγος του Άντεπιστέλλοντος Μέλους κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Παρουσίαση του Άντεπιστέλλοντος Μέλους Γεωργίου Μιχαλόπουλου κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία

ΝΕΧΑΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Νεκρολογία για το Άντεπιστέλλον  Μέλος Klaus Oehler

ΡΕΓΚΑΚΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Νεκρολογία για τον Άκαδημαϊκό Ευάγγελο Μουτσόπουλο

ΡΕΓΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Νεκρολογία για τον Άκαδημαϊκό Αθανάσιο Καμπύλη

ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Ή διπλωματία στην ύπηρεσία της πατρίδος. ‘Ομιλία κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – ‘Ενέργεια. Λόγος του άναλαμβάνοντος Προέδρου

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Είσήγηση του Προέδρου κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Άναγγελία θανάτου του Άκαδημαϊκού Κωνσταντίνου  Κριμπά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Άναγγελία θανάτου του Άκαδημαϊκού Εύάγγελου Μουτσόπουλου

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Άναγγελία θανάτου του ‘Επίτιμου Μέλους Μίκη Θεοδωράκη και των Άντεπιστελλόντων Μελών Boris Fontic και Νικολάου Άλεξανδρόπουλου

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Νεκρολογία για το Άντεπιστέλλον Μέλος  της Άκαδημίας Άθηνών Νικόλαο Άλεξανδρόπουλο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Άναγγελία θανάτου του Άκαδημαϊκού Άθανασίου  Καμπύλη

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Είσήγηση του Προέδρου κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της επετείου της 28ης Όκτωβρίου 1940

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή του Άντεπιστέλλοντος  Μέλους Γεωργίου Μιχαλόπουλου

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ   ΛΟΥΚΑΣ  – Το  χαμηλής  κινητικής   ένέργειας  ηλεκτρόνιο και ή σύγχρονη έπιστημονική τεχνολογία. ‘Ομιλία κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 21ης Δεκεμβρίου 2021

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Άναγγελία θανάτου του ‘Επίτιμου Μέλους Valery Giscard d’Estaing και του Άντεπιστέλλοντος Μέλους Klaus Oehlker

GRIGORIOU D – βλέπε VAGENAS C. G.

TSOUSIS D. – βλέπε VAGENAS C. G.

VAGENAS C. G. – Combining relativity and quantum mechanics for describing neutrino hadronization and computing the speed of light

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
04/01/2021
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015850
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
463
ΕΙΚΟΝΕΣ
έγχρωμες και α/μ