Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 30€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Γεώργιος Ψαράς

Γεώργιος Ψαράς

Ερευνητική Δραστηριότητα:

 

• Ευφυή και Λειτουργικά Υλικά.

• Ηλεκτρική απόκριση Νανοσύνθετων υλικών – Νανοδιηλεκτρικά. Αποθήκευση ενέργειας.

• Διηλεκτρική φασματοσκοπία, ηλεκτρικές ιδιότητες πολυμερών και σύνθετων υλικών: διηλεκτρική συμπεριφορά, AC και DC ειδική αγωγιμότητα.

• Μαθηματικές προσομοιώσεις της ηλεκτρικής απόκρισης σύνθετων πολυμερικής μήτρας.

• Θερμο-μηχανικές ιδιότητες πολυμερών και σύνθετων υλικών.

• Μικρομηχανική συμπεριφορά σύνθετων υλικών μέσω της φασματοσκοπίας Laser Raman.

• Αντιδιαβρωτική συμπεριφορά σύνθετων πολυμερικών επιστρωμάτων (φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης).

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ