Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Νέα ιστορία της Κρήτης

Νέα ιστορία της Κρήτης

Μεταγραφή - Επιμέλεια - Σημειώσεις - Εισαγωγή: Μαρία Σωρού
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
10,00€
ΜΙΕΤ
9,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 14ος τόμος από τη σειρά Μαρτυρίες, περιλαμβάνει την ιστοριογραφική καταγραφή και τα απομνημονεύματα του μαχητικού διανοούμενου και αγωνιστή για την ελευθερία της Κρήτης ρεθύμνιου Εμμανουήλ Βυβιλάκη. Αφορά στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στα χρόνια 1821-1830, κατά τον ξεσηκωμό της Κρήτης για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.

Απόσπασμα από την Νέα Ιστορία της Κρήτης του Εμμανουήλ Βυβιλάκη:

[…] Οἱ Τοῦρκοι, ἐντρυφοῦντες ἐν τοσούτῳ εἰς τούς ὡραίους ἀμπελῶνας τοῦ Ἀσκήφου, δέν ἐθεώρουν τόσον ἀκίνδυνον τό νά καταδιώξουν περαιτέρω τούς χριστιανούς, γνωρίζοντας πόσον πλῆθος ἀνδρῶν εἶχον ἤδη κατατεθλιμένον εἰς τάς ἀκαταμαχήτους ἐκείνας ἀκρορίας καί τούς φάραγκας τῶν Λευκῶν όρεων, ὅπου οὔτε ἱππικοῦ οὔτε πυροβολικοῦ χρῆσιν ἠδύναντο νά κάμουν καί ὅπου οἱ Ἕλληνες, τοποθετημένοι καί ἐξασφαλισμένας ἤδη ὀποσούν ἔχοντες τάς περισσοτέρας τῶν οἰκογενειῶν των, ἠδύναντο ὄχι μόνον νά ὑπερασπισθοῦν ἀκινδύνως ἀλλά καί τόν παντελῆ ἀφανισμόν νά προξενήσουν εἰς αὐτούς, ἀπομεμακρυσμένους ὄντας ἤδη ἀπό τό φρούριον, ἀπό τό ὁποῖον ἐλάμβανον τάς τροφάς καί τά πολεμοφόδια τῶν. [..]

ISBN
978-960-9480-52-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
12 x 17 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2021
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2021 , 1η έκδοση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015745
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
572