Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Αρχείο Αλή Πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκης τόμος Δ'

Αρχείο Αλή Πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκης τόμος Δ’

Έκδοση, σχολιασμός, ευρετήρια: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Δημήτρης Δημητρόπουλος.
ΜΟΡΦΗ
Πανόδετο
Εξαντλημένο στον εκδότη
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΜΙΕΤ
Προσθήκη στα αγαπημένα
Προσθήκη στο καλάθι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Aλή πασάς Τεπελενλής, πασάς των Ιωαννίνων (c. 1750-1822), αποτελεί μια αμφιλεγόμενη αλλά αναμφισβήτητα κυρίαρχη φυσιογνωμία της νέας Ελληνικής Ιστορίας. Το μυθικό αυτό πρόσωπο παρουσιάζει ανάλογο ενδιαφέρον τόσο για την ιστορία της φθίνουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και, ειδικότερα, για την αναδυόμενη εθνική ιστορία της Αλβανίας. Παρά το πλήθος τεκμηρίων και μελετών, έλλειπε έως τώρα η μεγάλη αυθεντική πηγή πληροφοριών που θα επιβεβαίωνε ή θα διέψευδε την επικρατούσα –ευρωπαϊκή και ελληνική– αντίληψη για το άτομο και τις πράξεις του, δηλαδή το προσωπικό του αρχείο.

Αυτό το προσωπικό αρχείο του Αλή πασά, ή καλύτερα το τμήμα του που έχει διασωθεί, φυλάσσεται σήμερα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Αθηνών (1.500 περίπου έγγραφα) και δημοσιοποιείται στο σύνολό του μέσα από την παρούσα έκδοση. Με την πιστή μεταγραφή των εγγράφων, τον συστηματικό υπομνηματισμό και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τον αναγνώστη (ευρετήρια, γλωσσάρια, κ.ά.), διευκολύνεται η κατανόηση της λειτουργίας ενός πρωτόγονου ή ηγεμονικού συστήματος και μιας δυσνόητης γραφειοκρατίας που το συνοδεύει. Η ελληνική ιστοριογραφία για τον Αλή πασά και την εποχή του αποκτά τώρα ένα νέο ισχυρό πυλώνα και ταυτόχρονα μια νέα βάση ελέγχου και διασταύρωσης των αφηγηματικών πηγών – ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα ενός νέου φωτισμού σε μια από τις σπουδαιότερες ζώνες της νέας ελληνικής Ιστορίας.

(πηγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

ISBN
978-960-7916-65-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 x 17 εκ.
ISBN SET
978-960-7916-61-7
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/02/2010
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
014703
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΜΩΝ
Αρχείο Αλή Πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκης